Fællesfaciliteter

Frit og trådløst internet 1000/1000

Mange brancher/kompetencer i huset/netværk

Moderne AV-udstyr

Fordelagtige mødepakker

Fælles reception

Fleksible kontorløsninger

Dette er blot nogle af de goder du får adgang til ved at blive en del af fællesskabet i Erhvervspark Assens.