Fællesfaciliteter

Frit og trådløst internet
1000/1000

Mange brancher/kompetencer
i huset/netværk

Moderne
AV-udstyr

Fordelagtige
mødepakker

Fælles
reception

Fleksible
kontorløsninger

Dette er blot nogle af de goder du får adgang til ved at blive en del af fællesskabet i Erhvervspark Assens.