Fællesfaciliteter

  • Frit og trådløst internet 1000/1000.

  • Mange brancher/kompetencer i huset/netværk.

  • Moderne AV-udstyr.

  • Mødelokaler i forskellige størrelser.

  • Fordelagtige mødepakker.

  • Fælles reception.

  • Fleksible kontorløsninger.

Dette er blot nogle af de goder du får adgang til ved at blive en del af fællesskabet i Erhvervspark Assens.